MENFİ ZARAR, MENİ MÜDAHALE, SÖZLEŞMENİN FESHİ

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/7438 E.N , 2011/2040 K.N.
Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshi, menfi zarar, fesih edilemeyen süreyle ilgili gecikme cezası alacağı ile men’i müdahale istemlerine ilişkindir. Mahkemece sözleşmenin feshi isteminin kabulüne, diğer taleplerin reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir…devamı…

Bir Cevap Yazın