MENFİ TESPİT…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/15-310 E.N , 2011/383 K.N.
…Dava, K….. B….. ve H… inşaatı işinde kazı esnasında düzenlenen klas tutanaklarının davalı müfettişlerince tek taraflı değiştirilerek gerçeğe aykırı klas oranlarına göre 30, 30/A, 31, 31/A nolu hakedişlerden yapılan kesintilerin davalıdan istirdadı istemi ile açılmıştır. Davalı vekili, müfettişlikçe yapılan incelemede hakediş düzenlemesine esas klas oranlarının zemine uygun bulunmaması nedeniyle fazla ödeme yapıldığının anlaşıldığını, ara hakedişlerin de kesin nitelikte bulunmadığından kesinti yapılabileceğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.