MENFİ TESPİT

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/15-310 E.N , 2011/383 K.N.
MENFİ TESPİT
Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (…Dava, K….. B….. ve H… inşaatı işinde kazı esnasında düzenlenen klas tutanaklarının davalı müfettişlerince tek taraflı değiştirilerek gerçeğe aykırı klas oranlarına göre 30, 30/A, 31, 31/A nolu hakedişlerden yapılan kesintilerin davalıdan istirdadı istemi ile açılmıştır… DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.