Memurlar Deli Doktorunda!

Memurlar Deli Doktorunda!

Yapılan araştırmalara göre memurların %13’ünden fazlasının psikolojik destek aldığı, %30-35 civarında kısmının anti-depresan ilaçlar kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmalar, bunların haricinde devlet memurlarının %20’sinin psikolojik bozukluk yaşadığı ancak memurların bunların farkında bile olmadığını da ortaya koymuştur. Devlet memurlarının psikolojilerinin bu kadar kötü olmasının nedenleri ise;

-Maaşlarının çok düşük olması ve geçimlerini sağlayamamaları(%65)

-Borçlarının çok olması ve borcu borçla kapatmaları(%45)

-Çalışma şartları ve ortamından memnun olmamaları(%58)

-Ailevi sorunlar ve sağlık nedenleri(%62)

-Gelecekten herhangi bir beklentilerinin kalmaması(Liyakat) (%77)

Görüldüğü üzere devlet hizmetini yürüten değerli memurlarımızın yaşam standartlarının düşük olması ve kariyer olanaklarının geliştirilmemesi onları doktorlara, ilaçlara itmiş ve hayattan kopma safhasına getirmiştir. Derhal yetkililerin kamu hizmetlerini yürüten bu devlet çalışanlarının sorunlarına ciddi bir şekilde eğilmeleri ve sorunlarını çözmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde vatandaşların karşılarında anormal tepkileri olan memurlar görmeye başlamaları an meselesidir.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.