MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ, HUSUMET…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/11-689 E.N , 2011/46 K.N.
…Davacı vekili, müvekkilinin “SAFARİ” ibareli markanın sahibi olduğunu, davalının da “TATA SAFARİ” ibareli markanın sahibi olduğunu, davalıya ait markanın kullanılmadığını ileri sürerek, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, anılan markanın müvekkili tarafından dava dışı şirkete devredildiğini ve müvekkilinin bu markanın sahibi olmadığını savunarak, husumet itirazında bulunmuştur…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.