MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/11-59 E.N , 2011/271 K.N.
MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ
Taraflar arasındaki “Marka hükümsüzlüğünün tespiti vs.” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;…Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı aleyhine, açılan davalarda, davalının unvanında yer alan K….. ibaresinin terkinine ve kullanılmasının men’ine karar verildiğini, kararların kesinleştiğini, ancak davalının bu kez unvanını 14.11.2000 tarihinde Ö….. E……ve Ticaret Ltd.Şti, 17.12.2000 tarihinde de Ö……. E….. ve Ticaret Ltd.Şti. olarak değiştirdiğini, yine 24.04.1998 tarihinde K….. D…….., 24.06.1998 tarihinde K….. markalarını tescil ettirdiğini, davalının bu şekilde yasayı ve kesinleşmiş yargı kararlarını dolandığını ileri sürerek, davalının K….. sözcüğünü ticaret unvanında Ö……. olarak yeniden ve kötüniyetle kullanmasının ve K….. D……… ve K….. markalarını tescil ettirmesinin davacı aleyhine haksız rekabet teşkil ettiğinin tesbitine, men’ine, Ö……. unvanın terkinine, markaların hükümsüzlüğüne, kullanılmasının önlenilmesine ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir…DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.