Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/188

Karar Sayısı : 2001/61

Karar Günü : 27.3.2001

R.G. Tarih-Sayı :25.04.2001’de tebliğ edildi.

KARAR TUTANAĞI

(HÜKÜM BÖLÜMÜ)

21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralın “…Türk Ceza Kanununun… 168,…” bölümüne ilişkin itiraz başvurusunun, Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 27.3.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.