MADDİ TAZMİNAT, TALEPLE BAĞLILIK… (6100 S. HMK 26. maddesi.)

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/14703 KARAR NO: 2011/14796 
…Dava dilekçesinde 2.500,00 TL maddi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı  tarafından temyiz edilmiştir.                                                                
Mahkeme 6100 sayılı HMK 26.maddesine (HUMK 74) göre tarafların talep sonuçları ile bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Şu durumda değer kaybı istenmediği halde hüküm altına alınması bu ilkeye aykırı bulunduğundan bozmayı gerektirmiştir…Devamı…
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir