KUSURUYLA YANGIN ÇIKARAN SÖNDÜRME GİDERLERİNDEN SORUMLUDUR…

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/1492  KARAR NO: 2013/1496

Davacı, davalılardan …ait yulaf tarlasının biçilmesi sırasında çıkan yangının yayılarak, ormana sirayet etme tehlikesi bulunduğundan, davacı kurumun işçi ve araçları ile söndürüldüğünü belirterek uğradığı zararın tazminini istemiştir. Davalı davanın reddini savunmuştur. Mahkeme, 07/12/2008 tarihli asıl, 22/06/2009 tarihli ek bilirkişi raporunu hükme esas alarak davanın kısmen kabulüne karar vermiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.