Kültür Varlığı, Tapu İptali ve Tescil…

YARGITAY
1. Hukuk Dairesi 2009/13583 E.N , 2010/842 K.N.

İçtihat Metni

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, Hazine çekişmeli 17 ve 18 parsel sayılı taşınmazın kadastro sırasında davalılar adına tespit ve tescil edildiğini, oysa taşınmazların A…. S…. K…. sınırları içerisinde kalmakta olup, K…. ve T….. V….. K….. Y….. Kurulunca korunması gerekli Kültür Varlığı olduğuna dair karar alındığını ileri sürerek, tapu iptali ve tescil isteğinde bulunmuştur.

Davalı taraf, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi A.S…. Ç……’nun raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü. devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.