KOOPERATİFİN SORUMLULUĞU

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 2009/19915 E.N , 2010/646 K.N.
KOOPERATİFİN SORUMLULUĞU
…Takip konusu ilam incelendiğinde, müşteki borçlu S… C…’ ın taraf olmadığı ve aleyhine hüküm kurulmadığı halde, alacaklı tarafından aleyhine ilamlı takip yapıldığı görülmektedir. Bir ilam, ancak taraflarını bağlar ve 1163 sayılı Kooperatifler yasasının 29. maddesi gereğince “Anasözleşmede, kooperatifin varlığının borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, ortaklarının da şahsen ve sınırsız olarak sorumlu tutulacakları hüküm altına alınabilir… DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.