KOOPERATİF GENEL KURULU, GÜNDEMİN BELİRLİ OLMASI

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi 2011/2658 E.N , 2012/719 K.N.

GÜNDEMİN BELİRLİ OLMASI, KOOPERATİF GENEL KURULUNUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINA İZİN DAVASI, TARAF SIFATININ SAĞLANMASI

Özet
DAVALI KOOPERATİFİN ANA SÖZLEŞMESİNDE, 4 ORTAKTAN AZ OLMAMAK KAYDIYLA TOPLAM ORTAK SAYISININ 110’UNUN İSTEĞİ İLE GENEL KURULUN 10 GÜN İÇİNDE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TOP-LANTIYA ÇAĞRILACAĞI, BU BAŞVURUNUN NOTER TEBLİGATI İLE MÜŞTEREKEN YAPILACAĞI BELİRLENMİŞTİR. YÖNETİM KURULUNCA BU İSTEĞİN ZAMANINDA YERİNE GETİRİLMEMESİ VE SIRASIYLA DENETİM KURULU, KOOPERATİFİN ORTAĞI BULUNDUĞU ÜST BİRLİK İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI’NA AYNI ŞEKİLDE YAPILAN BAŞVURULARDAN DA BİR SONUÇ ALINAMAMASI DURUMUNDA, İSTEK SAHİPLERİ MAHKEMEYE BAŞVURARAK GENEL KURULU BİZZAT TOPLANTIYA ÇAĞIRMA İZNİ ALABİLİRLERSE DE AVUKAT OLMAYAN KİŞİNİN KOOPERATİF ÜYELERİNİN VERDİĞİ VEKALETNAME İLE ONLARA VEKALETEN DAVA AÇMASI YASAYA AYKIRIDIR…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.