KOOPERATİF ALACAKLARINDA TEMERRÜT FAİZ ORANI…

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/6076 KARAR NO: 2013/308

Davacı vekili, davacı kooperatifin alacağına ilişkin olarak davalı hakkında icra takibi başlatıldığı, borçlunun borcu kabul ettiğini ancak, faize itirazda bulunduğunu, davalının itirazının haksız olduğunu, ödentinin ve ödememe halinde gecikme faizinin genel kurulca belirlendiğini, genel kurul kararlarının tüm ortakları bağladığını ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.