KONUSU KALMAYAN BAŞVURU HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/405

Karar Sayısı : 2001/346

Karar Günü : 30.10.2001

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Karar verilmesine yer olmadığına)

KARAR TUTANAĞI

(HÜKÜM BÖLÜMÜ)

18.5.1955 günlü, 6570 sayılı “Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun”a 4531 sayılı Yasa ile eklenen Geçici Madde 7’nin birinci fıkrasının ilk tümcesindeki “…2001 yılında ise yıllık % 10…” ibaresi, 15.9.2001 günlü, 24524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 19.7.2001 günlü, E. 2001/303, K. 2001/333 sayılı kararla iptal edildiğinden KONUSU KALMAYAN BAŞVURU HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 30.10.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.