Konu ile ilgili belgelerin onanlı örnekleri yerine dava dosyasının aslının gönderilmesi eksiklik sayıldığı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1998/40

Karar Sayısı : 1988/40

Karar Günü : 3.11.1988

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

Konu ile ilgili belgelerin onanlı örnekleri yerine dava dosyasının aslının gönderilmesi eksiklik sayıldığından, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi uyarınca işin geri çevrilmesine;

3.11.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkanvekili

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

Mehmet Şerif ATALAY

Üye

Oğuz AKDOĞANLI

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Bir Cevap Yazın