Kıyı Kenar Çizgisi, Tapu İptali…

YARGITAY
1. Hukuk Dairesi 2009/12967 E.N , 2010/165 K.N.

İçtihat Metni

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı Hazine, davalı adına kayıtlı 293 ada 24 parsel sayılı taşınmazın kıyı-kenar çizgisi içerisinde kaldığını ileri sürerek, kıyıda kalan kısmın tapu kaydının iptali isteğinde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, 5841 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile değişik 3402 Sayılı Kadastro Yasasının 12. maddesinde öngörülen 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçmiş olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. devamı…

Bir Cevap Yazın