KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA, CİNSEL TACİZ, TEKERRÜR…

YARGITAY 5. Ceza Dairesi E:2011/1305 K:2011/2454 T:29.03.2011
Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan sanık Kadir B.’nın yapılan yargılanması sonunda; eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü ile mahkümiyetine dair, …Sanığın tekerrüre esas alınan hükümlülüğünün 2 yılın altındaki hapse ilişkin olması ve 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla değişik CMK.nun 231. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve 14. fıkrasındaki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında… Devamı…

Bir Cevap Yazın