KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA, CİNSEL TACİZ, TEKERRÜR…

YARGITAY 5. Ceza Dairesi E:2011/1305 K:2011/2454 T:29.03.2011
Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan sanık Kadir B.’nın yapılan yargılanması sonunda; eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü ile mahkümiyetine dair, …Sanığın tekerrüre esas alınan hükümlülüğünün 2 yılın altındaki hapse ilişkin olması ve 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla değişik CMK.nun 231. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve 14. fıkrasındaki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında… Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.