KİRA TESPİTİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/3-645 E.N , 2011/53 K.N.
KİRA TESPİTİ
Taraflar arasındaki “kira tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Davada 01.01.2005 tarihinden itibaren aylık kiranın 2180 YTL. olarak tespitine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile aylık kiranın endeks tatbiki suretiyle 1176 YTL. olarak tespitine karar verilmiştir. Taraflar arasındaki ilk kira ilişkisi, 01.08.1998 tarihli kira sözleşmesine dayanmakta olup, tespiti istenilen dönem 01.01.2005 tarihinden itibaren başlayan döneme ilişkindir. Bu durumda, hak ve nesafet esaslarına göre aylık kiranın tespiti cihetine gidilecektir… DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.