KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI…

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/9035  KARAR NO: 2013/759

Davacı vekilinin kötüniyet tazminatına yönelik temyiz itirazlarına gelince; İİK.nun 67/2. maddesi uyarınca kötüniyet tazminatına hükmedilmesi için alacaklının takibinde hem haksız hem de kötüniyetli olması gerekir. Somut olayda davacının takibinde kötüniyetli olduğu ispat edilemediği gözetilmeden hatalı değerlendirme sonucu davacı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmesi doğru değildir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.