KESİN HÜKÜM NEDENİYLE DAVANIN REDDİ

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2009/6801 E.N , 2010/5058 K.N.
KESİN HÜKÜM NEDENİYLE DAVANIN REDDİ
SATIM SÖZLEŞMESİ
VADE FARKI
Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan satım sözleşmesinin fiyat ve ödeme başlıklı 8.maddesinin son kısmında zamanında ödenmeyen borçlar hakkında aylık %7 oranında vade farkı tahakkuk ettirileceğinin hükme bağlandığını, vadesinde ödenmeyen faturalar için müvekkilince vade farkı tahakkuk ettirilerek fatura düzenlendiğini… DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.