KESİN HÜKÜM NEDENİYLE DAVANIN REDDİ

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2009/6801 E.N , 2010/5058 K.N.
KESİN HÜKÜM NEDENİYLE DAVANIN REDDİ
SATIM SÖZLEŞMESİ
VADE FARKI
Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan satım sözleşmesinin fiyat ve ödeme başlıklı 8.maddesinin son kısmında zamanında ödenmeyen borçlar hakkında aylık %7 oranında vade farkı tahakkuk ettirileceğinin hükme bağlandığını, vadesinde ödenmeyen faturalar için müvekkilince vade farkı tahakkuk ettirilerek fatura düzenlendiğini… DEVAMI…

Bir Cevap Yazın