KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLENEN TABLO (GÜNCELLEME: 22/01/2014)

KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLENEN TABLO
(GÜNCELLEME: 22/01/2014)

İade Hakkı Doğuran İşlem Teminatsız ve Raporsuz Nakit İade Sınırı Kendi Borçlarına Mahsup Sınırı Mal veya Hizmet Satın Aldığı Mükelleflerin Vergi Borçlarına Mahsup İmkanı YMM Tasdik Raporu ile İade Alma Hakkı YMM Tasdik Raporu İle İade Sınırı (Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamayanlar için) Teyit Yapılan Belgeler
11 / 1 – a Mal İhracı 4.000.- TL. 84 No.lu Tebliğ Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28, 84, 86,107 No.lu Tebliğ Yok Var 1, 23,31 No.lu YMM Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği G.B. Teyidi Teminat Mektubu
11 / 1 – a Hizmet İhracı 4.000.- TL. 84 No.lu Tebliğ Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28,84,86,107 No.lu Tebliğ Yok Var 1, 23,31 No.lu YMM Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği DAB Teyidi Teminat Mektubu
11 / 1 – b Yolcu Beraberi 4.000.- TL. 84 No.lu Tebliğ Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28,84,86,107 No.lu Tebliğ Yok Var 1,15,23,31 No.lu YMM Tebliği 106.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği DAB Teyidi Özel Fatura
11/1-b Taşımacılık, fuar, panayır 1.000.- TL. 90 No.lu Tebliğ Yok Yok Yok Yok Teminat Mektubu
11 / 1 – c  4.000.- TL. 84 No.lu Tebliğ Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28,84,86,107 No.lu Tebliğ Yok Var 1, 23,31 No.lu YMM Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği G.B. Teyidi Teminat Mektubu
13 / a 200.- TL. 73 No.lu Tebliğ Sınırsız 73,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu)  Yok Var 8, 23,31 No.lu YMM Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
 13 / b 4.000.- TL. 73,93 No.lu Tebliğ Sınırsız 81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu) Yok Var 8, 23No.lu YMM Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
13 / c Araçlar (Petrol Aramaları)   200.- TL. 73,93 No.lu Tebliğ Sınırsız 73,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu) Yok Yok Yok Teminat Mektubu
13/c Altın Gümüş, Platin Arama İşletme Zenginleştirme Miktarına bakılmaksızın teminat mektubu, inceleme raporu veya YMM raporu 93, 107 No.lu Tebliğ Miktarına bakılmaksızın teminat mektubu, inceleme raporu veya YMM raporu 93, 107 No.lu Tebliğ Yok Var 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
13/c Rafinaj Faaliyetlerinde İstisna Uygulaması  4.000.- TL. 93 No.lu Tebliğ Sınırsız 73,81,83,86,93,107 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu)  Yok Var 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
13 / d 200.- TL. 72, 73 No.lu Tebliğ Sınırsız 73,81,83,86,107No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu)  Yok Var 72 No.lu KDVTebliğ 31 No.lu YMM Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
13/e 4.000.- TL. 93 No.lu Tebliğ Sınırsız 73,81,83,86,107No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu)  Yok Var 72 No.lu KDVTebliğ 31 No.lu YMM Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
13/f 4.000.- TL. 93 No.lu Tebliğ Sınırsız 73,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu)  Yok Var 72 No.lu KDVTebliğ 31 No.lu YMM Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
14 1.000.- TL. 81,92 No.lu Tebliğ Sınırsız 50,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) Yok Var 6, 23, 31 No.lu YMM Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
15 / 1-a 200.- TL. 73,92 No.lu Tebliğ Sınırsız 73,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) Yok Yok Yok Teminat Mektubu
15 / 1 – b 200.- TL. 73,92 No.lu Tebliğ Sınırsız 10,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu)  Yok Var 19, 23,31 No.lu Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
29 / 2 İndirimli Oran ( Yıllık İade ) 4.000.- TL. 74 No.lu Tebliğ 4.000.- TL. 81,83,86,99 ve 101 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi, elektrik, doğalgaz borcu ) Elektrik ve doğalgazın %51’i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla  Var 9, 23,31 No.lu Tebliği 814.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
29 / 2 İndirimli Oran (Aylık Mahsuben İade) Nakit İade Yok 4.000.- TL. 81,83,86,99 ve 101 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi, elektrik, doğalgaz borcu ) Elektrik ve doğalgazın %51’i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla  Yok Var ( Mahsuben İade) 9,23,31 No.lu Tebliğ Teminat Mektubu
29/2 İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimi (Dış tic. ser. şti, sektörel dış tic. şti., yarıdan fazla hissesine sahip oldukları şirketlere kendi hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan mükelleflere teslimde) (aylık) Nakit İade Yok SINIRSIZ 81,83,86,99 ve 101 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi, elektrik, doğalgaz borcu ) Elektrik ve doğalgazın %51’i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla  Yok Var 99,101 No.lu Tebliğ Yok
29/2 İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimi (Dış tic. ser. şti, sektörel dış tic. şti., yarıdan fazla hissesine sahip oldukları şirketlere kendi hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan mükelleflere teslimde) (yıllık) 4.000.- TL. 99 No.lu Tebliğ 4.000.- TL. 99 ve101 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi, elektrik, doğalgaz borcu ) Elektrik ve doğalgazın %51’i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla  Yok Var 99,101 No.lu Tebliğ 814.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
29/2 İndirimli Oran (Tekstil Konfeksiyon İşlerinde Fason Hizmet) Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporuz (107 no.lu Tebliğ) Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporuz (107 no.lu Tebliğ) Yok Yok Yok Yok
9 Atık Kağıt, Hurda Plastik, Hurda Metal 2.000.- TL. 72,92 No.lu Tebliğ Sınırsız 53,58, 81,86,107 No.lu Tebliğ  Yok Var 9, 23,31 No.lu Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
9 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde Tevkifat 4.000.- TL. 107 No.lu Tebliğ Sınırsız 28,84,86,107 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) Yok Var 1,23,31 No.lu YMM Tebliği 107 No.lu KDV Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Yok
9 Büyük ve Küçükbaş Hayvanların Etlerinin Teslimlerinde Tevkifat 4.000.- TL. 108 No.lu Tebliğ Sınırsız 28,84,86,107 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) Yok Var 1,23,31 No.lu YMM Tebliği 107,108 No.lu KDV Tebliği 407.000.- TL. 37 No.lu YMM Tebliği Yok
 9, 91, 95, 96 Seri No.lu KDV Tebliği ile Getirelen Tevkifatlar Miktarına bakılmaksızın teminat mektubu ve inceleme raporu 91 No.lu Tebliğ (Yapım işlerinde 1.000.– TL.’yi aşan iadelerde YMM raporu ibrazı ile 96 No.lu Tebliğ) 1.000. – TL. 95 No.lu Tebliğ Aşan kısım teminat mektubu ve inceleme raporu 91, 95 No.lu Tebliğ (Yapım işlerinde YMM Raporu 95 No.lu Tebliğ ile) Limit ne olursa olsun teminat mektubu ve inceleme raporu 91, 95 No.lu Tebliğ Yapım işlerinde YMM raporu 96 No.lu Tebliğ (Mahsup ve nakit) 407.000.- TL. 37 No.lu YMMM Tebliği Teminat Mektubu

* 2011 YILINDA BU LİMİTLER 2012 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANLARINA GÖRE YENİDEN BELİRLENECEKTİR.

Bir Cevap Yazın