KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2009/4016 E.N , 2010/2206 K.N.
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ
KESİN OLAN SÜRELER
KESİN SÜRENİN YERİNE GETİRİLMESİ
Kadastro sırasında 241 ada 8 parsel sayılı 8963,92 m², aynı ada 9 parsel sayılı 1329,82 m², aynı ada 10 parsel sayılı 3204,34 m2 yüzölçümündeki taşınmazlar sırası ile davalılar H… V…, L… K… ve A… V… adına kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak, aynı ada 11 parsel sayılı 3670,72 m2 yüzölçümündeki taşınmaz ise bağışlamaya ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davalı H… V…adına tespit edilmiştir. Davacı H… A… miras yoluyla gelen hakka ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, dava konusu taşınmazların tespit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı H… A… tarafından temyiz edilmiştir. devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.