KAYDIN KAPATILMASI VE YENİDEN AÇILMASI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2009/13665 E.N , 2010/609 K.N.
KAYDIN KAPATILMASI VE YENİDEN AÇILMASI
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının İnebolu Nüfus Müdürlüğündeki ana kayıtta Surat olarak kayıtlı soyadının Sürat olarak düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Nüfus Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir. DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.