KATKI PAYI ALACAĞI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/2-738 E.N , 2011/62 K.N.
…Davacının, davalı adına kayıtlı taşınmaza katkı oranını belirleyen 19.07.2007 tarihli bilirkişi raporuna mahkeme tarafından itibar edilmemiş ise de; toplanan delillere, denetime olanaklı bilirkişi raporunda belirlenen katkı payı oranının dosya içeriğine uygun bulunmasına ve bunun aksi yönünde dosyada maddi bir delil bulunmamasına göre bilirkişice tespit edilen katkı payı oranı dikkate alınarak davacının taşınmaza katkı bedelinin bulunup bu bedele hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir…DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.