KATKI PAYI ALACAĞI , MAL AYRILIĞI REJİMİ , TENFİZ

8. Hukuk Dairesi 2010/1855 E., 2010/3896 K.

…Davacı vekili, evlilik birliği içinde kooperatif üyeliği yoluyla davalı koca adına tescil olan 7046 ada 54 parseldeki 4 numaralı bağımsız bölümün edinilmesine katkıda bulunulduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 27.000 TL. katkı payı alacağının dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsili ile vekil edenine ödenmesine karar verilmesini istemiştir. …

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.