KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2009/13658 E.N , 2010/140 K.N.
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI
Dava dilekçesinde satılarak ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini istemiş,davalılar ortaklığın kat mülkiyeti kurularak giderilmesini istemişler, mahkemece bilirkişi raporuna dayalı olarak satışa karar verilmiştir. DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.