Kat Mülkiyeti Kanunu göre, ortak yere müdahalenin önlenmesi ile muarazanın giderilmesi, otopark kullanım alanını şekli ve tarzının belirlenmesi istemi ve dava karşı davanın da kabul edilmesi…

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi  2011/9109 E 2011/13102 K 22.12.2011 T.
ÖZET : Davacının apartman yanında bulunan boş yerin otopark olarak kullanıldığı ancak kat maliki dükkan sahibinin kullanım hakkından fazla araç park etmesi ile müdahalesi nedeniyle, ortak yere müdahalenin önlenmesi ile muarazanın giderilmesi davası açtığı, davalının da otoparkın kullanım şekli ve tarzının mahkemece belirlenmesi için karşı dava açtığı, Mahkemece her iki davanın da kabulüne karar vermiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinin getirtilip yerinde uygulanarak, bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak karar verilmesi gerekir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.