KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2010/10141 E.N , 2010/12812 K.N.
KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI
Dava dilekçesinde; davalı malik R…’nin tapuda işyeri (fırın) niteliğindeki bağımsız bölümünü, tomografi, emar gibi radyolojik çekim ve tetkiklerin yapıldığı bir yer olarak davalıya kiraya verdiğini, işyerine yerleştirilen cihazların çevreye radyasyon yayıp manyetik alan oluşturduğunu ve bundan apartman sakinlerinin zarar gördüğünü, ayrıca bu cihazların çok ağır olmaları sebebiyle binanın statiğine zarar verdiğini ileri sürerek işyerinin tahliyesi ile eski hale getirilmesi istenilmiş; mahkemece yapılan yargılama sonunda, davaya konu yerin görüntüleme merkezi olduğu Kat Mülkiyeti Yasasının 24. maddesi kapsamında sayılan tesis olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.