KASTEN YARALAMA , ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI

YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2010/8639 E.N , 2010/7594 K.N.
ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI
KASTEN YARALAMA
Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten yaralama suçlarından sanık M…. K…’nın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçlardan mahkümiyetine dair, Anayasa Mahkemesi’nin 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23.07.2009 gün ve 2006/65 Esas, 2009/114 sayılı kararı ile iki milyar liraya kadar (iki milyar dahil) para cezalarına dair hükümlerin temyiz olunamayacağına ilişkin… DEVAMI…

Bir Cevap Yazın