KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

YARGITAY
10. Ceza Dairesi 2007/3622 E.N , 2007/2776 K.N.

İlgili Kavramlar

ADLİ PARA CEZASI
KANUN YARARINA BOZMA
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

İçtihat Metni

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan çeşitli mahkemelerin ilamları ile hükümlü R….. Y……… hakkında verilen para cezalarının Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 21.08.2006 tarihli ve 2006/213 müteferrik sayılı kararı ile içtima ettirilmesi sonucu bulunan 685.419.-YTL adli para cezasının hapse çevrilmesi suretiyle infazı sırasında, C. Savcılığınca düzenlenen müddetnamede, hapis cezasının 6854 gün hapse çevrilmesine ve bu cezanın üst sınır olarak kabul edilen 5 yıl hapis cezası olarak infaz edileceğinin belirtildiği, hükümlü müdafiince söz konusu cezanın üst sınırının 5 yıl değil 3 yıl olduğu gerekçesi ile Ankara İnfaz Hakimliğine itirazda bulunulması üzerine, söz konusu itiraza bakma görevinin İnfaz Hakimliğine ait olmayıp, hükmü veren mahkemenin veya infazın yapıldığı yerdeki eşdeğer Mahkemenin görevi kapsamında olduğu gerekçesi ile itirazın reddine ilişkin Ankara İnfaz Hakimliği’nin 15.06.2006 tarihli ve 2006/271 esas, 2006/268 karar sayılı kararına yönelik itiraz üzerine, itirazın reddine ilişkin ANKARA 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 31.07.2006 tarihli ve 2006/871 karar sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 30.01.2007 tarihli ve 4421 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21.02.2007 tarihli ve 2007/24964 sayılı tebliğnamesi ile dosya Dairemize gönderilmekle incelenip, gereği görüşülüp düşünüldü: devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.