KARŞILIKLILIK, TENFİZ ŞARTLARI…

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2010/11237 E.N , 2011/2718 K.N.
Yabancı mahkemece verilen velayete ilişkin kararın Türkiye’de icra olunabilmesi, tenfiz kararı verilmesine bağlıdır (5718 s.MÖHUK.md.50/1). Tenfiz kararı verilmesinin koşulları yasanın 54.maddesinde sayılmıştır. Tenfiz kararı verilebilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında, karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması şarttır…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.