KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 2010/3-127 E.N , 2010/149 K.N.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA
KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI
Sanık H… Ç…’ın, 6831 sayılı Yasanın 93/1, 765 sayılı TCY’nın 59/2 maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 sayılı CYY’nın 231/5. maddesi gereğince hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin,
“Mahkemenin 07.05.2008 tarihli karar celsesinde yasa yolunun bildiriminde Anayasa’nın 40. maddesi ile 5271 sayılı Kanununun 34/2, 231/2 ile 6. maddelerinde açıkça belirtildiği üzere yasa yolunun, süresi mercii ile şeklinin belirtilmesi ve bu hususların, karara yazılması zorunlu olduğu halde yazılmadığından müdahil idare vekilinin temyizi süresinde kabul edilerek, mahkemenin 18.07.2008 tarih ve 2008/53 sayılı temyizin reddi kararı kaldırılarak yapılan temyiz incelemesinde; DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.