KANTİN SORUMLUSU ASKERİN AÇIK VERMESİ SONUCU ZARARI TAZMİNİ…

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/10644  KARAR NO: 2013/1038

Dava, haksız fiil nedeniyle tazminat ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece istem kabul edilmiş; karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, davalının askerlik hizmetini yaptığı sırada kantin sorumlusu olarak görevlendirildiğini, görevi sırasında yapılan sayım sonucu kasa hesaplarında 5.262,62 TL açık çıkması nedeniyle davalı hakkında askeri mahkemede zimmet suçundan dava açıldığını, 5.262,62 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, hakkındaki ceza davasının düştüğünü, davanın reddine karar verilmesini istemiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.