KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/5-285 E.N , 2011/320 K.N.
…Arazi niteliğindeki taşınmazın zeminine ekilebilir ürünlerin net gelirine göre; üzerinde bulunan binaya da resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı düşülerek değer biçilip, zemin ve binanın değerleri toplam bedeli üzerinden değer düşüklüğü belirlenmesi gerekirken, binanın zeminine ayrıca soyut ifadelerle m² birim fiyatı tespit edilerek, bina bedeline bu miktar da eklenmek suretiyle değer biçen geçersiz bilirkişi raporu esas alınarak fazlaya hükmedilmesi doğru görülmemiştir…Devamı…

Bir Cevap Yazın