KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/5-285 E.N , 2011/320 K.N.
…Arazi niteliğindeki taşınmazın zeminine ekilebilir ürünlerin net gelirine göre; üzerinde bulunan binaya da resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı düşülerek değer biçilip, zemin ve binanın değerleri toplam bedeli üzerinden değer düşüklüğü belirlenmesi gerekirken, binanın zeminine ayrıca soyut ifadelerle m² birim fiyatı tespit edilerek, bina bedeline bu miktar da eklenmek suretiyle değer biçen geçersiz bilirkişi raporu esas alınarak fazlaya hükmedilmesi doğru görülmemiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.