KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/5-210 E.N , 2011/355 K.N.
…Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, dava konusu taşınmaza 1960 yılında el atıldığı anlaşılmaktadır…Devamı…

Bir Cevap Yazın