KAMULAŞTIRMA…

Davacı vekili 02.02.2006 günlü ıslah dilekçesi ile dava konusu taşınmazın 220,51m²’lik kısmı üzerinde kamulaştırılması nedeniyle davacı idare adına daimi irtifak hakkı tesisini istemiş, mahkemece 2942 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereği kamulaştırma işleminin idari yönden kesinleşmesi ile mülkiyetin idareye kendiliğinden geçeceğinden bahisle davacının davasının aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir…(YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2010/13164 E.N , 2011/776 K.N.)devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.