KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ, TESCİL

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2011/2373 E.N , 2011/4897 K.N.
2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca bilirkişi kurulu, arazi niteliğindeki taşınmaz malın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini esas tutarak düzenleyeceği raporda bedelin tespitinde etkili olacak bütün nitelik ve unsurları ve her unsurun ayrı ayrı değerini belirtmek suretiyle ve ilgililerin de beyanını dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit etmelidir…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.