KADASTRO TUTANAKLARININ KESİNLEŞMESİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2009/19664 E.N , 2010/115 K.N.
İYİ NİYETLE EDİNME
KADASTRO TUTANAKLARININ KESİNLEŞMESİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
Taraflar arasındaki tapu iptali tescil davasının yapılan duruşması sonunda,
Davacı Orman Yönetimi, 29/05/2008 günlü dilekçesinde, Ulukent Kasabası 3042 sayılı parselin kesinleşen orman tahdit sınırı içinde ve orman iddiasıyla tapusunun iptalini, orman olarak Hazine adına tescilini istemiştir. Mahkemece, 3402 Sayılı Yasanın 12. maddesi gereğince davanın 10 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra açılmış olması nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir. DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.