KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ, ORMAN SAYILAN YERLER

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2009/19380 E.N , 2010/2229 K.N.
İHYA EDİLEN TAŞINMAZ MALLAR
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ
ORMAN SAYILAN YERLER

Kadastro sırasında Tepeköy Köyü 113 ada 3 parsel numaralı 11993 m2 yüzölçümlü taşınmaz, belgesizden fındık bahçesi niteliğinde kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği nedeniyle davalı adına tespit edilmiştir. Davacı Hazine, taşınmazın orman olmasına rağmen arazi kadastro ekiplerince davalı adına tespit tutanağı düzenlendiğini belirterek kadastro tespitinin iptalini ve orman niteliğiyle Hazine adına tescilini istemiştir. Mahkemece davanın reddine ve dava konusu taşınmazın tespit gibi tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm Hazine tarafından temyiz edilmiştir.DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.