KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ

YARGITAY
7. Hukuk Dairesi 2002/4585 E.N , 2003/2674 K.N.
1858 TARİHLİ ARAZİ KANUNNAMESİ
MUHTESATIN KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİ
SAHİH VAKIFLAR

Özet
M. VALİDE SULTAN VAKFINDAN TAVİZ BEDELİ ÖDENMEK SURETİYLE MÜLKİYETE ÇEVRİLEN BU YER ÇİFTLİK VASFINDA OLDUĞU;
ŞERİFE EVLATLARI UHDESİNDE KALAN KISIM DAHİ…

Bir Cevap Yazın