Kaçak Elektrik Kullanma Suçu, Eksik Araştırma…

YARGITAY 2. Ceza Dairesi E:2010/9787 K:2011/38629 T:15.11.2011

KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA SUÇU, EKSİK ARAŞTIRMA…

5271 s. Yasa m. 48

Aboneliği sanığın babası adına olan meskende kaçak elektrik kullanıldığına dair düzenlenen tutanakta, “kullanıcının abonenin oğlu olduğunun” belirtilmesi, sanığın suç tarihinde tutanağa konu evde kıracı olarak tanık Hikmet Oğuz’ un oturduğunu savunmasına rağmen, 22.11.2006 ve 23.01.2007 tarihli kolluk araştırma tutanaklarında, sanığın gerek kolluk görevlilerince gerek muhtar tarafından iyi tanınıp bilindiğinin ve 15 yıldan beri tutanağa konu evde ailesiyle birlikte oturduğunun belirtilmesi karşısında; Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.