İVDB teminat karşılığı nakden iade alan mükelleflerin teminatlarının çözümü hk.

KDV Uygulama Genel Tebliği ile teminat karşılığı nakden iade alan mükelleflerin teminatlarının çözümü için ibraz edilmesi gereken YMM KDV iadesi tasdik raporlarının vergi dairesine tesliminde süre sınırlaması getirilmiştir. Buna göre YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemeleri halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.

Bilindiği üzere KDV Uygulama Genel Tebliği’nde nakit olarak talep edilen KDV iadelerinin aşağıdaki usuller ile karşılanması esası benimsenmiştir. Bu usuller:

-YMM KDV iadesi tasdik raporu ibraz edilmesi,

-Teminat gösterilmesi,

-Vergi inceleme raporu düzenlenmesi,

-YMM raporu, teminat veya VİR aranmaksızın sadece iade için istenilen belgelerin tamamlanması, (5.000 TL’nin altındaki nakit iade talepleri için)

olarak sıralanabilir.

İade sürecini hızlandırmak için öngörülmüş bir yöntem olan teminat gösterilmesi suretiyle iade yönteminde iade edilecek parasal tutarın karşılığı likit bir varlık olan teminat mektubu olarak banka tarafından mükellef adına garanti edildiğinden dolayı iade dosyasının incelenmesi prosedürleri henüz tamamlanmadan nakit iade yapılır. Teminat mektubunun çözümü ise iade dosyasının incelenme prosedürlerinin tamamlanması ve yapılan iadenin YMM raporu veya VİR ile tasdik edilmesi sonucunda gerçekleşir.

                1 Mayıs 2014’te yürürlüğe girmiş olan KDV Uygulama Genel Tebliği öncesinde teminat mektubunun çözümünü sağlayacak YMM raporunun vergi dairesine teslim edilmesinde -istisnai haller dışında- süre kıstı bulunmamakta idi. Ancak KDV Uygulama Genel Tebliği ile teminat karşılığı iadenin yapılmasından itibaren altı ay içerisinde YMM raporu ibraz edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Aksi durumda teminat mektubunun çözümü için iade dosyası vergi incelemesine sevk edilecek ve teminat, inceleme sonucu düzenlenecek VİR’e göre çözülecektir.

                Diğer taraftan altı ay içerisinde YMM raporu ibraz edemeyecek olan mükelleflerimizin süre bitmeden evvel mazeretleriyle birlikte başvurmaları halinde, gerekli değerlendirme yapılarak mazeretleri haklı nedenlere dayananlara, 213 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca vergi dairesince altı ay ek süre verilebilecektir.

                Örneğin; YMM ile KDV iadesi tasdik sözleşmesi yapmış ve teminat mektubu vermek suretiyle 1 Haziran 2014 tarihinde ihracattan kaynaklanan KDV iadesini nakden almış olan bir mükellefimiz iade talebine ilişkin olarak 1 Aralık 2014 tarihine kadar  (haklı mazereti olduğu için kendisine vergi dairesince ek süre verilmişse ek sürenin bitim tarihine kadar) vergi dairesine YMM raporu ibraz eder ise teminat mektubu bu rapora istinaden, aksi halde vergi incelemesi sonucuna göre çözülebilecektir.

                Teminat vererek (indirimli teminat verenler dahil) nakden iade alan mükelleflerimizin teminat çözümü süreçlerinin uzaması suretiyle ek finansman yüküne maruz kalarak mağduriyet yaşamamaları açısından YMM raporları için tayin edilen ibraz müddetine hassasiyet göstermeleri, süresinde YMM raporu ibraz edemeyecek olan mükelleflerimizin ise süre dolmadan önce vergi dairesinden ek süre talep etmeleri hususu mükelleflerimize ve meslek mensuplarımıza önemle duyurulur.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.