İTİRAZIN İPTALİ,MAL TESLİMİNDE İRSALİYELİ FATURA…

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/13382  KARAR NO: 2012/18184

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre; davalının ödemeye iadeye ve konsinye bedelsiz verilmeye ilişkin yazılı delil sunmadığı, davacının, teklif edilen yemini eda ettiği gerekçeleriyle davanın kısmen kabulü ile takibin 7.144,20 TL üzerinden devamına, %40 tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.