İSTİRDAT, MENFİ TESPİT…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/13-246 E.N , 2011/324 K.N.
… Davacı, A….. İ…. G….. Bölgesi 23…. ada C,1-2 Blok3.Kat 17 nolu konutun su aboneliğinin tesisi için davalıya müracaatta bulunduğunu, davalının abonelik için kanal katılım payı ödenmesini istediğini, bu nedenle kendisinden senetler aldığını, bir kısmını peşin ödediğini ileri sürerek, bu talebin yasal dayanağının olmadığını, bu nedenle ödediği bedelin iadesine, verilen senetlerin iptaline karar verilmesini istemiştir…Devamı…

Bir Cevap Yazın