İSTİHKAK DAVALARINDA TEMYİZ SINIRI

YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ
2010/11197 ESAS, 2011/3230 KARAR
İSTİHKAK DAVALARINDA TEMYİZ SINIRI

2004 sayılı icra ve iflas kanununun 4949 sayılı yasanın 101. maddesiyle değişik 363. maddesi hükmüne göre;yasa”nın yürürlüğe girdiği 30.7.2003 tarihinden sonra icra mahkemelerince verilecek kararların temyiz edilebilmesi için,temyize konu dava değerinin 2.000.000.000. tl .yi geçmesi gerekir. devamı…

Bir Cevap Yazın