İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/1-336 E.N , 2010/396 K.N.
İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİ
KAMU MALLARI
TAPU İDARELERİNİN SORUMLULUĞU
Taraflar arasındaki “tapu iptali tescil ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Dava, tapu iptali, eski hale getirme ve elatmanın önlenmesi isteklerine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; davacı adına kayıtlı bulunan 3 ve 775 parsel sayılı taşınmazların tevhit işlemleri sonucu oluştuğu, davacıya ait 543 ve 544 parsellerin 66.86 m2 lik bölümünün yola terk edilerek 775 parsel olarak kaydedildiği, 3 parselinde 776 parselden geldiği, bu parselinde 539 ve 540 parsellerin tevhidi ile oluştuğu ve davacı adına tescil edildikleri anlaşılmaktadır. DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.