İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/1-336 E.N , 2010/396 K.N.
İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİ
KAMU MALLARI
TAPU İDARELERİNİN SORUMLULUĞU
Taraflar arasındaki “tapu iptali tescil ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Dava, tapu iptali, eski hale getirme ve elatmanın önlenmesi isteklerine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; davacı adına kayıtlı bulunan 3 ve 775 parsel sayılı taşınmazların tevhit işlemleri sonucu oluştuğu, davacıya ait 543 ve 544 parsellerin 66.86 m2 lik bölümünün yola terk edilerek 775 parsel olarak kaydedildiği, 3 parselinde 776 parselden geldiği, bu parselinde 539 ve 540 parsellerin tevhidi ile oluştuğu ve davacı adına tescil edildikleri anlaşılmaktadır. DEVAMI…

Bir Cevap Yazın