İstemde bulunanın yetkisizliği nedeniyle başvurunun reddi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1984-7

Karar Sayısı : 1984-7

Karar Günü : 22.5.1984

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Red)

1) İstemde bulunanın yetkisizliği nedeniyle başvurunun reddine,

2) Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına yer olmadığına,

3) Red kararının başvurana tebliğine,

22.5.1984 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Ahmet H. BOYACIOĞLU

Başkanvekili

H. Semih ÖZMERT

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Hüseyin KARAMÜSTANTİKOĞLU

Üye

Kenan TERZİOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Orhan ONAR

Üye

MuammerTURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Selâhattin METİN

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mahmut C. CUHRUK

Üye

Osman Mikdat KILIÇ

Üye

Mithat ÖZOK


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.