ISLAH, TAZMİNAT…

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/1404 E.N , 2011/2835 K.N.
…Dava, tazminat istemiyle açılmış, mahkemece ıslah da dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. …Dava konusu 13 numaralı bağımsız bölümün davacı yükleniciye kalan bağımsız bölümlerden olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Tapuda satın alana devrin 14.10.1993 tarihinde davalı arsa sahibi tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık davalı arsa sahibinin tapudaki devir işlemini davacı yüklenicinin şahsı üzerine yapıp yapmadığı konusunda toplanmaktadır…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.