işin mahkemesine geri çevrilmesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1985-29

Karar Sayısı : 1985-20

Karar Günü : 28.11.1985

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi uyarınca gönderilmesi gereken onanlı örnekler yerine dosyanın aslının gönderilmiş bulunması nedeniyle, işin mahkemesine geri çevrilmesine,

28.11.1985 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

H. Semih ÖZMERT

Başkanvekili

Orhan ONAR

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Kenan TERZİOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mahmut C. CUHRUK

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

Mustafa ŞAHİN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.