İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1991/35

Karar Sayısı : 1991/31

Karar Günü : 24.9.1991

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

10.11.1983 günlü, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesinde; bir davaya bakmakta olan mahkemenin taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, tarafların bu konudaki sav ve savunmalarının kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı ve dosya içeriğinden mahkemece konuyla ilgili görülen belgelerin onanlı örnekleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndereceği öngörülmektedir.

İncelenen dosyada, itiraz yoluna başvuran yerel mahkemeye hükümlüler tarafından verilen dilekçe asıllarının, mahkûmiyetle ilgili gerekçeli mahkeme kararının, Yargıtay ilâmının, gerçek dışı işlemlerle vergi iadesi, prim, kredi ve benzer adlarla kamu kaynaklarının haksız yere menfaat sağlanmışsa bunlara ilişkin belgelerin ya da bunların onanlı örneklerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Belirtilen bu eksiklikler nedeniyle İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE OYBİRLİĞİYLE,

24.9.1991 gününde karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N.SEZER

Üye

Erol CANSEL

Üye

Yavuz NAZAROĞLU

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.